WiFi omrežje

WiFi omrežje

Zastarelo tehnologijo bomo nadomestili s hitrejšo in sodobnejšo na vseh obstoječih lokacijah in hkrati brezžično WiFi omrežje vzpostavili tam, kjer ga do sedaj še ni bilo. Nov sistem WiFi omrežja vas bo samodejno obveščal o morebitnih izpadih v omrežju, zato se morebitne napake odpravljajo hitreje in tako zagotavljalo stabilnejšo povezavo. Na vašo zahtevo lahko povečamo tudi pokritost in zmogljivost brezžičnega dostopa do Interneta ter tako odpravimo slabo pokrite lokacije z rešitvijo WiFi Mesh, ki jo naša ponudba vključuje.

WiFi omrežje za podjetje

WiFi omrežje za podjetje

Omogočite svojim strankam dostop do spleta z omrežjem WiFi, vendar povezavo ločite od tiste, ki jo uporabljate za poslovne namene. Vaše stranke dandanes marsikje že pričakujejo dobro in hitro delujočo povezavo WiFi, kar postaja pomembna prednost pred konkurenco. Ne glede na to, ali imate manjši lokal, trgovino ali večjo poslovno zgradbo, vam postavimo WiFi omrežje izredne zmogljivosti v skladu z zadnjimi tehnologijami, kar omogoča delovanje po pravilih, ki jih vi zastavite. Z ločenim omrežjem za stranke ločite povezavo, ki jo uporabljate za službene naprave, s tem zagotovite nujno potrebno varnost in zanesljivost povezave do Interneta.

WiFi omrežje za občine

WiFi omrežje za občine

V Sloveniji je kar 212 občin med katerimi je kar nekaj takšnih, ki so že v preteklosti vzpostavili WiFi omrežje in žal ne sledi novim trendom ter tehnologijam. Po drugi strani je Evropska komisija izvaja projekt WiFi4EU, kjer prek vaučerskega sistema občinam omogoča vzpostavitev ter vzdrževanje WiFi omrežja v vrednosti 15.000€ za obdobje 3-let. MegaTel je na portalu Evrospke komisije za WiFi4EU uradno registrirani ponudnik WiFi opreme oz. izvajalec za postavitev celovite rešitve WiFi4EU.

Povpraševanje Povpraševanje