Politika piškotkov

Spletni piškotki, v nadaljevanju piškotki, so majhne datoteke, ki jih med obiskom spletnega portala strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku, ta pa jih nato naloži na uporabnikovo napravo, na primer računalnik, tablico, pametni telefon, s katero uporabnik dostopa do posameznega spletnega mesta. Piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po določenem času neaktivnosti, trajni piškotki pa se shranijo na računalnik uporabnika.

Na spletni strani družbe Mega M d.o.o. www.megatel.si uporabljamo funkcionalne, marketinške in analitične piškotke za omogočitev same uporabe portala in izboljšanje uporabniške izkušnje. Uporabo piškotkov sicer ureja 225. člen Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-2 (ULRS 130/22).

Uporabnik je s politiko piškotkov seznanjen ob prvem obisku in lahko prilagodi izbor piškotkov na podlagi informirane seznanitve. Uporabnik s podajo izrecnega soglasja za uporabo piškotkov daje upravljavcu portala pravico obdelave na ta način zbranih osebnih podatkov.

Podatke o uporabljenih piškotkih, pogodbenih obdelovalcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, namenih obdelave podatkov, trajanju piškotkov in državi obdelave navajamo v nadaljevanju.

Piškotek Domena Vrsta Namen uporabe Trajanje hrambe Kraj obdelave
PHPSESSID megatel.si funkcionalni Ta piškotek je značilen za PHP aplikacije. Piškotek shranjuje in prepozna edinstveno ID številko seje uporabnika za upravljanje sej uporabnikov na spletni strani. Piškotek je sejni piškotek in bo izbrisan, ko bodo vsa okna brskalnika zaprta. seja Lokalno
_ga_* .megatel.si Analitika Spremljanje statistike obiska. 1. leto ZDA
_ga .megatel.si Analitika Spremljanje statistike obiska. 1. leto ZDA
CONSENT .google.com funkcionalni Shranjevanje nastavitev soglasja za uporabo piškotkov. 2. leti Lokalno

Politika piškotkov stopi v veljavo 1.9.2023

Mega M si pridržuje pravico do spremembe in dopolnitve Politike piškotkov.