Zgodovina podjetja Mega M d.o.o.

Podjetje Mega M d.o.o. ima 20 letno tradicijo delovanja kot operater telekomunikacijskih storitev in ponudnih informacijsko-komunikacijskih rešitev za poslovni in rezidenčni trg.

2002

Zagon podjetja

V Evropi so na prelomu tisočletja začeli padati monopoli tradicionalnih, uveljavljenih telekomunikacijskih operaterjev. Obdobje zaznamuje hiter razvoj digitalne obdelave signalov in s tem tehnologij, ki so omogočale učinkovit prenos telefonskega prometa preko internetnih omrežij. Na trgu se je pojavila konkurenca uveljavljenim tradicionalnim ponudnikom telekomunikacijskih storitev. Najbolj izrazita je bila v tržnem segmentu tranzita mednarodnih telefonskih pogovorov, kjer so bile marže in razlike v ceni tradicionalno najvišje. V podjetju Mega M so postavili vozlišča v Londonu in v Ljubljani ter pričeli s tranzitom mednarodnega telefonskega prometa znotraj Evrope in tudi medcelinsko povezovanje.

2003

Celovit sistem IP Telefonije

Bili so med prvimi operaterji na trgu, ki so ob zagotavljanju visoke kakovosti delovanja in dodatnih funkcionalnosti telefonskega sistema lahko ponudili prehod iz tradicionalnih sistemov na IP telefonijo. Pomemben prodajni element je bil znižanje stroškov, predvsem naročnin in klicev v tujino.

2005

Bonitetni sistem

Z razvojem tehnologije ter uvajanje digitaliziranih procesov so poslovni subjekti potrebovali vedno bolj celovito obravnavo svojih strank. Uvedli so celovit sistem, ki omogoča personalizirane promocije, izvajanje nagrajevanja članov, segmentacijo strank ter izdelkov, pospeševanje prodaje in celovit pregled nad ključnimi parametri poslovanja.

2006

Dostop do interneta

Poleg nenehnega dodajanja novih funkcionalnosti sistemu IP telefonije so v podjetju dodali še storitev dostopa do interneta. Na ta način so poslovnim uporabnikom ponudili polno funkcionalno storitev IP telefonije. Ena poglavitnih prednosti podjetja je bila fleksibilnost uporabe razpoložljive telekomunikacijske infrastrukture. Nabor telefonskih storitev so uporabnikom ponudili neodvisno od tehnologije dostopovnega omrežja.

2009

Celovito upravljanje voznega parka

S pridobljenimi osnovnimi telekomunikacijskimi storitvami in samo digitlaizacijo poslovanj so potrebe poslovnih uporabnikov naraščale do te mere, da so se razvijali različni zahteve ter različni poslovni modeli za različne vertikale. Podjetje je sledilo trendom razvoja ter realiziralo številne vertikalne rešitve s področja upravljanja taksi služb, upravljanja dostave prehrane ter ostalih storitveno-logističnih dejavnosti.

2016

Virtualni mobilni operater

Z blagovno znamko Me2 je podjetje Mega M d.o.o. postal eden izmed virtualnih mobilnih operaterjev v Repubiki Sloveniji. Prednost virtualnega mobilnega operaterja je v izredno prilagodljivih paketih mobilne telefonije namenjene različnim generacijam uporabnikov. Tekom let so postali tudi partner številnim lokalnim ter regionalnim kabelskim operaterjem, ki so s ponudbo mobilne telefonije zaokrožili nabor svojih storitev.

2017

Virtualna pisarna

Trend zniževanja investicijskih stroškov s strani strank (CAPEX) ter na drugi strani ponudbe številnih zagonskih podjetij v stili SaaS (SW as a Service) je postavilo številne tradicionalne ponudnike informacijsko-komunikacijskih rešitev pred dejstvo vpeljave lastne oblačne infrstrukture ter nudenju številnih storitev iz oblaka. Rešitev se je tudi v času pandemije izkazala kot prava smer v razvoju obstoječih ter novih storitev.

2018

IP TV

Zaokrožena ponudba v t.i. "Četvorček" je botrovalo k vpeljavi storitve Televizije prek Interneta oz. IP TV, ki omogoča uporabnikom interaktivni ogled Televizije, ogled televizijskih programov za nazaj in elektronski programski vodič. Podjetje se lahko pohvali, da je tehnološki partner kar 14-im kabelskim operatrjem širom po Sloveniji.

2019

Pametna povezljivost - IoT

Številne naprave za merjenje porabe električne energije, vode in ogrevanja, temperature, vlažnosti, sledenje premoženju oz. paketov ter ravnanje z odpadki postajajo vse bolj pametne. Ključnega pomena je povezljivost le-teh z internetom ter zalednimi sistemi, ki omogočajo optimalno upravljanje le-teh. Podjetje je razvilo inovativen poslovni model SIM IoT kartic z enkratnim stroškom, kar zniža stroške poslovanja poslovnega subjekta.

2020

DANES - Aktivni akter eMobilnosti

Podjetje je postalo prvi operater storitve eMobilnosti v Republiki Sloveniji, ki svojim uporabnikom omogoča enovito izkušnjo ePolnjenja tako doma kot v tujini na kar 240.000 polnilnic v EU. S tem je podjetje postalo Tehnološki leader za pametno povezljivost in trajnostno sodelovanje, kjerkoli, kadarkoli ter na katerikoli napravi v EU.