Politika poštene uporabe storitev MegaTel


Politika varstva podatkov


Informacije o dostopu do odprtega interneta v fiksnem omrežju in v mobilnem omrežju


Navodila za nakup naprav in storitev


Ostalo

Za zasebne uporabnike so vršne ure v obdobju med 19:30 in 22:00 uro. Za poslovne uporabnike ob delovnikih med 12:30 in 15:00, izven delovnika pa med 19:30 in 22:00 uro. Za zasebne in poslovne uporabnike se lahko v primeru dela prostih dni/praznikov, slabega vremena, določenih vsebin IPTV ali spremembe letnega časa, vršne ure prometa spremenijo +/-1 uro.


Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Mega M d.o.o. za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov priznava Evropski center za reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana, info@ecdr.si, telefonska številka 08 205 65 90, ki izvaja postopek pogojno zavezujoče pospešene arbitraže. Pobuda za začetek postopka reševanja spora se odda tukaj.